tai įdomu
muiloburbulas_600Jūs tvirtai tikite tuo, kad tai, kaip gyvenate, ką veikiate, kaip matote pasaulį etc., yra Jūsų norų rezultatas. Pasitikrinkite!
Tyrimų rezultatai
PORA PAS PSICHOLOGĄ

brangelina_600

Faktas, kad kiekviena vidurinio ir aukštesnio sluoksnio šeima turi savo psichologą – iš netolimos mūsų ateities, kuris jau fiksuojamas kai kuriose šalyse dabar. Prieš priimant svarbius gyvenime sprendimus kreipiamasi į šį specialistą. Ne tam, kad jis patartų, o tam, kad parodytų situaciją iš profesionalios pusės. Besikreipiantis asmuo arba suabejoja, arba tampa užtikrintas savo sprendimu. Ir vienu, ir kitu atveju jis laimi: abiem atvejais gaunama nauja informacija, kuri asmeniškai pripažįstama kaip svarbi priimant sprendimą; pirmu atveju ji sustabdo nuo sprendimo priėmimo, antru – paskatina jį padaryti.

Lietuvoje maždaug kas antra sutuoktinių pora skiriasi, o išsiskiriančių porų draugaujant skaičius, akivaizdu, dar didesnis. Atlikdama nedidelę apklausą 2015 metų vasario mėnesį, kurioje dalyvavo 50 respondentų lietuvių (89,8% moterų ir 10,2% vyrų), siekiau patyrinėti vieną svarbiausių kiekvieno mūsų elgesį sąlygojančių elementų – įsitikinimus - bei surinkti informaciją apie poros kreipimosi į psichologą ypatumus.

Kalbant apie įsitikinimus svarbu yra susipažinti su partnerio požiūriu į tam tikrus dalykus ir esant jų nesutapimui tuos požiūrius suderinti, o esant visiškam nesuderinamumui arba susitaikyti su kitokiu požiūriu, arba partnerystės santykio netęsti.

Į eksploratyvinį tyrimą buvo įtrauktas tirti įsitikinimas apie atsakomybės poroje pasiskirstymą dėl netyčiuko. Šiuo klausimu racionali pozicija yra viena: kiekviena iš pusių atsako po lygiai. Ir tikrai daugiau nei pusė apklausos dalyvių (52%) yra įsitikinę, kad atsakomybės už netyčiuką gula po lygiai ant vyro ir moters pečių, tačiau 27,6% mano, kad didžia dalimi ar pilnai tai apsprendžia moteris, o 20,4% - kad netyčiuko atsiradimą kontroliuoja vyras. Kaip matome, yra didelė tikimybė, jog poroje išsiskirs įsivaizdavimas, kokia atsakomybė teks kiekvienam iš partnerių dėl netyčiuko, kas neišvengiamai sukels nereikalingą konfliktą tokiai situacijai nutikus. Nemalonių aiškinimųsi, ką daryti tokiu atveju, galima išvengti šią svarbią temą aptariant susipažinimo fazėje. Bendrai gyvenant esminių situacijų, kuomet poros įsitikinimai skiriasi, yra ir daugiau. Šiuo pavyzdžiu siekta atkreipti dėmesį į konfliktus, kurių kraštutinis sprendimas – išsiskyrimas, sąlygojančius įsitikinimus.

Motyvas, skatinantis moteris gimdyti netyčiuką, kai to nenori vyras, yra poreikis turėti vaiką, nurodo 73,9% respondentų. Šis procentas dar labiau išauga (88,9%), jei respondentės yra moterys, kurių amžius 31-45 metai ir jei jos mano 75-100% kontroliuojančios netyčiuko atsiradimą.

87,8% apklausos dalyvių teigė esantys šiuo metu susiję su partneriu (-e) meilės ryšiais. Efektyvūs sprendimai dėl partnerystės priimami remiantis emocijomis ir racionalumu. Taigi poros, teigiančios, kad juos sieja partnerystėje meilė, yra įvykdžiusios vieną iš dviejų sąlygų. Racionalioji dalis tikrinama patirtimi arba aptariant esmines situacijas ir derinant įsitikinimus. Šią funkciją puikiai gali atlikti profesionalas. Kaip matome iš aukščiau pateikto pavyzdžio, įsitikinimai gali kardinaliai skirtis.

Eksploratyvinis tyrimas parodė, kad tiek grupė, įvardijanti į psichologus besikreipiančias poras moderniomis (59,2%), tiek grupė, kuri mano, kad į psichologus besikreipiantys žmonės tiesiog nemoka spręsti savo problemų patys (40,8%), kreiptųsi pagalbos į psichologus dėl tų pačių problemų. Tai reiškia, kad apklaustieji išskiria tas pačias problemas, dėl kurių kaip porai jiems būtų reikalingas psichologo konsultavimas, nepriklausomai nuo to, kokia jų yra nuostata į porą, kuri konsultuojasi su psichologu. Taigi problemos, priversiančios kreiptis profesionalios pagalbos: 71,4% apklaustųjų tvirtino tą darysią dėl vaiko tvirkinimo, 61,2% jei susilauktų vaiko su negalia, o 67,3% atvyktų spręsti emocijų nekontroliavimo problemos. Tai rodo, kad būtent šiais klausimais visuomenėje trūksta informacijos labiausiai. Tai, kad 73,5% apklausos dalyvių nematytų reikalo konsultuotis su psichologu dėl nepatinkančių partnerio (-ės) draugų (-ių), 69,4% - dėl nenoro prisidėti finansiškai ir 61,3% - dėl pykčių su antrosios pusės tėvais/artimaisiais, byloja, kad daugelis mano mokantys efektyviai spręsti šiuos probleminius klausimus. Kitos problemas galinčios generuoti situacijos vertintos nevienareikšmiškai – maždaug pusė respondentų kreiptųsi profesionalios pagalbos ir lygiai tiek spręstų jas patys.

Partnerystė yra santykis, kuriame vyksta augimas. Tik mylinčioje aplinkoje atsiskleidžia kiekvienas iš mūsų. Ir tik nuo partnerio (-ės) priklausys, ar į skirtingumą bus sureaguota pasmerkimu, ar supratingumu. Saviefektyvumu pasižymintys asmenys tikės, kad tai, kas jų poroje įvyko, yra išsprendžiama – jei ne savo jėgomis, tai specialistų pagalba.

55,1% tyrime dalyvavusių respondentų buvo 31-45 metų amžiaus, 26,5% -22-30 m., 8,2% - 19-21 m., 6,1% - 46-61 m., 4,1% - 14-16m. AČIŪ JUMS VISIEMS LABAI!!!